当前位置:Webest - Online Test > Year 6
Year 6
1/15
1. Ibu dan ayah membuat keputusan untuk _________ Irfan berjumpa dengan doktor pakar kanak-kanak.
A
membawa
B
memberi
C
mengambil
D
mengangkat